e-Faktury


Istnieje możliwość wystawiania faktur w formie elektronicznej. Jeśli wyrażają Państwo chęć skorzystania należy skontaktować się z nami celem uzgodnienia:

  • adresu e-mail na który mają być wystawiane faktury
  • obsługi faktur korygujących