Enova365

Enova365 to system ERP zaprojektowany dla poprawy wydajności operacyjnej przedsiębiorstwa. Rozwiązanie wykorzystywane przez ponad 8,5 tys. polskich przedsiębiorstw.

Oto dostępne obszary:

 • Księgowość
  • narzędzie dla księgowych, które pozwala ewidencjonować dokumenty i sporządzać deklaracje oraz sprawozdania bieżące i okresowe.
  • elastyczny mechanizm zestawień księgowych
  • księgowanie w oparciu o schematy
  • wielopoziomowy plan kont o dowolnie rozbudowanej strukturze
  • liczenie i drukowanie deklaracji podatkowych
 • Kadry i Płace
  • zarządzanie zasobami w firmach zatrudniających od kilkudziesięciu do kilku tysięcy pracowników.
  • rozbudowane możliwości liczenia wynagrodzeń
  • wydruki niezbędnych dokumentów
  • do pracy w średnich i dużych polskich firmach lub do integracji w oddziałach międzynarodowych korporacji zlokalizowanych w Polsce, pracujących na zagranicznych systemach.
  • Spełnia wszystkie wymagania polskiego ustawodawstwa w zakresie ewidencji danych kadrowych, naliczania wynagrodzeń, zasiłków chorobowych, podatków oraz składek ZUS.
 • Handel
  • Kompletne i nowoczesne narzędzie to obsługi procesów biznesowych w firmach o różnych profilach
  • Prowadzenie zakupów i sprzedaży, gospodarka magazynowa, obsługa zamówień itd
  • Wystawianie faktur, wydruki, wyszukiwanie wg kryteriów
 • Workflow
  • Organizacja procesów biznesowych w firmie. Moduł umożliwia koordynowanie złożonych działań realizowanych przez grupę ludzi pracujących na enova365 w różnych departamentach przedsiębiorstwa. Porządkuje grupy zadań przypisane do użytkowników w procesy niezależnie od obszaru firmy.
  • Organizuje przepływ pracy poprzez automatyzację procesów biznesowych w poszczególnych modułach enova365, w których dokumenty, informacje lub zadania są przekazywane od jednego uczestnika do następnego, zawsze według odpowiednich procedur zarządczych.
 • CRM
  • Moduł przeznaczony do prowadzenia kontaktów z klientami
  • Dzięki swojej elastyczności może być użytkowany w każdym przedsiębiorstwie bez względu na wielkość, profil czy branże. Funkcjonalność aplikacji znacznie wykracza poza powszechną funkcjonalność tego typu modułów.
  • Oprócz rozwiązań typowych, takich jak rejestracja danych o kontrahentach i kontaktach z nimi, rozwiązanie pomaga skutecznie organizować pracę w firmie, dopasowując się do jej unikalnego modelu biznesowego i sposobu działania. Pozwala również na definiowanie własnych rodzajów aktywności, projektów oraz kampanii CRM, co umożliwia precyzyjne dostosowanie wyglądu i zachowania programu do potrzeb firmy.
 • BI
  • Business Intelligence w enova365 dostarcza uporządkowany, jednolity i wiarygodny zbiór danych, który dla analityka firmy stanowi doskonałe źródło do odkrywania wiedzy o firmie, a dzięki zastosowanej architekturze umożliwia podłączenie dowolnego, dostępnego na rynku i preferowanego przez konkretnego analityka narzędzia.
  • Głównym elementem Business Intelligence w enova365 są wskaźniki, zwane często kluczowymi wskaźnikami efektywności (KPI ang. Key Performance Indicators) lub wskaźnikami działania. Przedsiębiorstwo, opracowując strategię kontrolingu obszarów swojej działalności, powinno zdefiniować te wskaźniki, zarówno finansowe, jak i poza finansowe.

Szczegółowa lista modułów podstawowych:

 • Kadry i Płace
 • Księga Podatkowa
 • Księga Handlowa
 • Faktury
 • Handel
 • Produkcja
 • CRM
 • Serwis
 • Szkolenia
 • Wypożyczalnia
 • Członkowie
 • Workflow
 • Projekty
 • Podgląd
 • Analizy wielowymiarowe
 • Przeliminarz EŚP
 • Opis analityczny-aktywacja
 • DMS
 • Business Intelligence

Moduły dodatkowe:

 • Analizy Excel
 • Jednostki Budżetowe
 • Elektroniczne Wyciągi Bankowe
 • Wirtualne Rachunki Bankowe
 • Importy, Eksporty Księgowe
 • Pracownicy Eksportowi
 • Pracownicy Uczelni
 • Pracownicy Koszty Projektów
 • 4Trans (Tachoscan)
 • Czas pracy (import xml)
 • Platforma Menadżera
 • Praca na wielu bazach
 • Zarządzanie odzieżą roboczą (wyposażenie pracownika)
 • Import/eksport RCP
 • Zbiorcza Edycja Czasu
 • SMS
 • CRM Outlook
 • EDI
 • eFaktura GreenMail24
 • Komunikacja z drukarkami Zebra – kody kreskowe
 • Komunikacja z drukarkami Dymo, Brother – etykiety
 • Harmonogram zadań
 • e-mail

Pulpity:

 • Pulpit Kontrahenta
 • Pulpit klienta biura rachunkowego
 • Pulpit pracownika
 • Pulpit kierownika

O szczegóły proszę pytać mailowo lub telefonicznie. Organizujemy prezentacje wybranych zagadnień.